Партии по дебютам B00-B09


Anand,V - Tiviakov,S 1/2
Glek,I - Nakamura,H 0-1
Grischuk,A - Tiviakov,S 1/2
Kamsky,G - Tiviakov,S 0-1
Kramnik,V - Malakhov,V 1-0
Leko,P - Morozevich,A 1-0
Svidler,P - Tiviakov,S 1-0
Svidler,P - Tiviakov,S 1/2
Topalov,V - Kamsky,G 1-0
Ye Jiangchuan - Malakhov,V 1/2
Leko,P - Ivanchuk,V 1/2
Leko,P - Ivanchuk,V 1-0
Morozevich,A - Ivanchuk,V 1/2
Volokitin,A - Ivanchuk,V 0-1
Grischuk,A - Ivanchuk,V 1-0
Kasimdzhanov,R - Mamedyarov,S 1/2
Kasparov,G - Short,N 1/2
Polgar,J - Short,N 1/2
Ponomariov,R - Ivanchuk,V 1/2
Svidler,P - Akopian,V 1-0
Topalov,V - Ivanchuk,V 1/2
Vallejo Pons,F - Mamedyarov,S 1-0
Anand,V - Azmaiparashvili,Z 0-1
Anand,V - Azmaiparashvili,Z 1/2
Bareev,E - Lautier,J 1-0
Bologan,V - Azmaiparashvili,Z 0-1
Dominguez,L - Ivanchuk,V 1-0
Grischuk,A - Aronian,L 1-0
Grischuk,A - Bacrot,E 1-0
Kramnik,V - Svidler,P 1-0
Leko,P - Ivanchuk,V 0-1
Malakhov,V - Azmaiparashvili,Z 0-1
Ponomariov,R - Bareev,E 1-0
Rublevsky,S - Beliavsky,A 0-1
Rublevsky,S - Bologan,V 1-0
Rublevsky,S - Sakaev,K 1/2
Shirov,A - Smirin,I 1/2
Shirov,A - Azmaiparashvili,Z 0-1
Shirov,A - Azmaiparashvili,Z 1-0
Sutovsky,E - Azmaiparashvili,Z 1-0
Sutovsky,E - Kasimdzhanov,R 0-1
Svidler,P - Piket,J 1-0
Ye Jiangchuan - Bacrot,E 0-1
Adams,M - Azmaiparashvili,Z 1-0
Adams,M - Azmaiparashvili,Z 1-0
Akopian,V - Azmaiparashvili,Z 1-0
Akopian,V - Nikolic,P 1-0
Anand,V - Azmaiparashvili,Z 1-0
Anand,V - Gurevich,M 1-0
Anand,V - Gurevich,M 1-0
Bacrot,E - Bologan,V 0-1
Bacrot,E - Bologan,V 1-0
Bruzon,L - Bareev,E 0-1
Dreev,A - Azmaiparashvili,Z 1/2
Gelfand,B - Azmaiparashvili,Z 0-1
Grischuk,A - Azmaiparashvili,Z 1-0
Ivanchuk,V - Azmaiparashvili,Z 1/2
Ivanchuk,V - Azmaiparashvili,Z 1-0
Karpov,A - Azmaiparashvili,Z 1/2
Kasparov,G - Azmaiparashvili,Z 1-0
Kasparov,G - Azmaiparashvili,Z 1/2
Kramnik,V - Morozevich,A 1/2
Sokolov,I - Mamedyarov,S 0-1
Svidler,P - Ivanchuk,V 1-0
Topalov,V - Ivanchuk,V 1-0
Anton,V - Elwert,H 1/2
Bologan,V - Akopian,V 0-1
Dominguez,L - Ivanchuk,V 1/2
Ivanchuk,V - Smirin,I 1/2
Kasimdzhanov,R - Svidler,P 1/2
Kramnik,V - Grischuk,A 1/2
Kramnik,V - Morozevich,A 0-1
Nakamura,H - Smirin,I 1-0
Ponomariov,R - Zvjaginsev,V 1/2
Schoen,W - Umansky,M 1/2