Партии по дебютам B20-B29


Aronian,L - Morozevich,A 0-1
Karjakin,S - Areshchenko,A 1/2
Malakhov,V - Nisipeanu,L 1/2
Malakhov,V - Sasikiran,K 0-1
Nakamura,H - Volokitin,A 0-1
Short,N - Nielsen,P 1/2
Short,N - Svidler,P 1/2
Zvjaginsev,V - Ponomariov,R 1-0
Zvjaginsev,V - Dreev,A 1/2
Zvjaginsev,V - Khalifman,A 1-0
Morozevich,A - Grischuk,A 0-1
Adams,M - Leko,P 1/2
Adams,M - Tkachiev,V 1/2
Adams,M - Tkachiev,V 1-0
Adianto,U - Kamsky,G 0-1
Bologan,V - Malakhov,V 1/2
Malakhov,V - Volokitin,A 1/2
Mamedyarov,S - Gelfand,B 0-1
Morozevich,A - Lautier,J 1/2
Morozevich,A - Lautier,J 1-0
Morozevich,A - Svidler,P 1/2
Morozevich,A - Topalov,V 1/2
Movsesian,S - Shirov,A 1/2
Nisipeanu,L - Malakhov,V 1/2
Nisipeanu,L - Volokitin,A 1/2
Nisipeanu,L - Radjabov,T 1/2
Ponomariov,R - Svidler,P 1/2
Shirov,A - Topalov,V 1-0
Tiviakov,S - Carlsen,M 1/2
Tiviakov,S - Karjakin,S 1/2
Tiviakov,S - Karjakin,S 1/2
Tiviakov,S - Lautier,J 1/2
Tiviakov,S - Moiseenko,A 1/2
Tiviakov,S - Radjabov,T 1/2
Tiviakov,S - Karjakin,S 1/2
Tiviakov,S - Ponomariov,R 1/2
Tiviakov,S - Sakaev,K 0-1
Tiviakov,S - Topalov,V 1/2
Tiviakov,S - Van Wely,L 1/2
Zvjaginsev,V - Rublevsky,S 1/2
Aronian,L - Ivanchuk,V 0-1
Aronian,L - Vallejo Pons,F 1/2
Fressinet,L - Bologan,V 0-1
Macieja,B - Gelfand,B 0-1
Malakhov,V - Delchev,A 1/2
Morozevich,A - Gelfand,B 1/2
Morozevich,A - Shirov,A 1/2
Movsesian,S - Kasimdzhanov,R 1/2
Polgar,J - Gelfand,B 0-1
Polgar,J - Kramnik,V 1/2
Rublevsky,S - Volokitin,A 1-0
Rublevsky,S - Dominguez,L 1/2
Short,N - Polgar,J 0-1
Svidler,P - Leko,P 1-0
Vallejo Pons,F - Fressinet,L 1/2
Short,N - Ivanchuk,V 1/2
Bareev,E - Leko,P 1/2
Short,N - Kasparov,G 1/2
Stripunsky,A - Nakamura,H 0-1
Short,N - Kramnik,V 1/2
Stripunsky,A - Van Wely,L 1-0
Anand,V - Bacrot,E 1-0
Gelfand,B - Topalov,V 1-0
Karpov,A - Topalov,V 0-1
Kramnik,V - Topalov,V 1/2
Rublevsky,S - Ponomariov,R 0-1
Leko,P - Morozevich,A 1/2
Polgar,J - Ivanchuk,V 1/2
Smirin,I - Kamsky,G 0-1